"Добрият пътешественик няма фиксирани планове и не мисли за пристигането."
Лао Дзъ