N: 42.606544, E: 23.302176
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади