N: 41.450832, E: 23.262777
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека