N: 42.732330, E: 24.318409
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади