N: 43.129845, E: 24.715872
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека