N: 43.403130, E: 28.145672
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека