N: 41.941841, E: 24.855839
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута