N: 42.202377, E: 23.157860
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади