N: 42.181007, E: 23.393347
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека