N: 41.622433, E: 24.676973
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади