N: 42.788803, E: 24.558348
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека