N: 42.629112, E: 23.253778
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади