N: 41.780361, E: 23.437332
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека