N: 43.403900, E: 28.169489
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади