N: 43.403900, E: 28.169489
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека