N: 42.613194, E: 24.976221
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади