N: 42.696667, E: 23.321693
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади