N: 42.697861, E: 23.322193
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади