N: 41.835388, E: 23.487083
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади