N: 41.835388, E: 23.487083
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека