N: 41.819778, E: 23.562056
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади