N: 41.780769, E: 23.437119
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади