N: 41.780140, E: 23.439535
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади