N: 43.232834, E: 24.887056
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека