N: 41.760666, E: 23.399570
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута