N: 42.619843, E: 23.295097
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади