N: 43.671921, E: 28.552031
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади