N: 42.258499, E: 23.595667
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади