N: 42.826000, E: 24.035761
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека