Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android
N: 42.826000, E: 24.035761
"Никой не осъзнава колко е хубаво да пътуваш, докато не пристигне у дома и не положи уморена глава на старата си, позната възглавница."
Лин Ютан