N: 42.826000, E: 24.035761
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади