N: 42.698097, E: 23.135180
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади