N: 42.698097, E: 23.135180
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека