N: 42.568199, E: 23.196569
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека