N: 43.022709, E: 23.358540
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади