N: 42.657856, E: 24.959618
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека