N: 42.947918, E: 24.272861
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека