N: 42.947918, E: 24.272861
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади