N: 42.895668, E: 24.251833
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека