N: 42.246387, E: 23.801500
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади