N: 42.172482, E: 23.365055
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека