N: 42.199169, E: 23.325684
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади