N: 41.744904, E: 23.431402
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута