N: 42.201111, E: 23.308182
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека