N: 41.751381, E: 23.415113
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади