N: 42.202450, E: 23.284052
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека