N: 43.559410, E: 28.590096
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека