N: 43.559410, E: 28.590096
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади