N: 43.540230, E: 28.604853
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади