N: 42.142654, E: 24.749409
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади