N: 42.098541, E: 27.934986
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади