N: 41.835701, E: 23.486916
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека