N: 45.811684, E: 9.080657
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади