N: 42.613991, E: 24.969593
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади