N: 42.693203, E: 24.449224
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека