N: 42.693203, E: 24.449224
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута