N: 42.693203, E: 24.449224
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади