N: 42.888374, E: 26.446383
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека