N: 42.501881, E: 24.190147
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека